2381052845 6973833558 Πλεύρωμα, Σκύδρα, Πέλλας alkosteel.ike@gmail.com
hero image

Πλεύρωμα, Σκύδρα, Πέλλας, Τ.Κ.: 58500

Τηλέφωνο: 2381052845

Κινητό: 6973833558

E-mail: alkosteel.ike@gmail.com

Κατηγορία: ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επισκεψιμότητα: 4428

Ιστοσελίδα: http://www.tsitlakidismetal.gr