2381052845 6973833558 Πλεύρωμα, Σκύδρα, Πέλλας alkosteel.ike@gmail.com